Hvad vil regeringen med landdistriktspolitkken?

04 maj 2016 07:29 via thomas-danielsen.dk

Jeg diskuterede udfordringer og muligheder i landdistrikterne i Krydsfelt på TV MIDTVEST. Se udsendelsen HER, hvor jeg debatterer med Leif Mikkelsen (LA), Andreas Steenberg (RV) og Lars Dohn (EL).

I debatten forsøger jeg at få svar på, hvad regeringen egentlig vil med landdistrikterne. Jeg vil gerne landdistrikterne med mere liv, virkelyst og frihed. Du kan læse mere om min og Venstres landdistriktspolitik HER.

http://thomas-danielsen.dk/typo3temp/pics/57612c33b1.png

En ny fremtid for landdistrikterne

21 april 2015 12:17 via thomas-danielsen.dk

Læserbrev bragt i Jyllands-Posten den 14. april

For fremtiden skal det være lettere og mere attraktivt at bosætte sig i landdistrikterne. Udviklingen med den systematiske affolkning skal vendes, og det kræver en aktiv bosætningspolitik. Det er vigtigt, at vi skaber udvikling og vækst i alle dele af landet for at sikre et Danmark i balance.

Mange danskere anser landdistrikterne for attraktive steder at slå rødder. Frisk luft - også i husholdningsbudgettet - strand, skov og vand samt unikt sammenhold i nærmiljøet er blot nogle af de ting, der gør landdistrikterne attraktive.

Alligevel gør manglende arbejdspladser og ringe uddannelsesmuligheder det svært for landdistrikterne at kæmpe imod vandringen fra land til by. Regeringen har desværre kun været passiv, og landdistriktsministeren har endnu ikke fremsat det første egentlige lovforslag for landdistrikterne.

I modsætning til regeringen, der står uden en landdistriktspolitik, som sikrer bosætningsmuligheder i yderområderne, kommer vi i Venstre med en ny bosætningspakke. Vi ønsker at skabe en bedre fremtid for landdistrikterne.

I 2009 indførte VK-regeringen den såkaldte nedrivningspulje. Puljen virker. 3.500 faldefærdige bygninger er revet ned, 1.325 bygninger er blevet renoveret, og cirka en fjerdedel af kommunerne har oplevet positive resultater i forhold til at forebygge og afhjælpe "social forslumring". Nedrivningspuljen er en succes, som vi i Vækstpakken sikrede med 55 mio. kr. om året i 2016-2020.

I dag skal en ejendom genopføres inden for tre år, hvis ejeren river den ned med den hensigt at bygge nyt. Det får flere til at undlade at rive de gamle huse ned af frygt for at miste byggeretten på matriklen. Med bosætningspakken foreslår vi at ændre tidsgrænsen fra 3 til 10 år ved frivillig nedrivning af ejendomme.

Herudover vil vi fastholde bondegårdsreglen, så der ikke skabes unødig usikkerhed om den fremtidige skattebetaling i landdistrikterne, og vi ønsker at give bedre vilkår for små landejendomme, så ejendomme på 2 ha og derover som udgangspunkt vurderes som landbrugsejendomme.

Dette er blot et udsnit af de konkrete tiltag, vi lægger frem for at sikre, at Danmark ikke krakelerer. Bosætningspakken er en del af det landdistriktsudspil, der vil give nyt liv til landdistrikterne og styrke et Danmark i balance.

Mobil- og bredbåndshuller udryddes for 300 millioner

04 maj 2016 07:29 via thomas-danielsen.dk

Læserbrev
Af Thomas Danielsen

Der er områder i Danmark, hvor det er svært at få en stabil bredbåndsforbindelse, og hvor sorte huller gør det praktisk talt umuligt at føre en ordentlig mobilsamtale. Problemerne er størst i tyndtbefolkede områder, hvor udbyderne ikke kan tjene penge på at tilbyde en ordentlig bredbånds- og mobilforbindelse. Desværre har regeringen ladet 10.000 husstande i stikken ved ikke at gøre noget for at sikre dem en ordentlig forbindelse. Det vil vi i Venstre ikke acceptere. Derfor ønsker vi at sikre mobil- og bredbåndsdækning til alle dele af Danmark med en bredbåndsfond på 300 millioner kroner.

Etableringsomkostningerne til en bredbåndsforbindelse løber nemt op i 30-40-50 eller 100.000 kroner for at få trukket kabler eller få sat en antenne op. Det er ikke rimeligt, at man som borger i et landdistrikt selv skal betale for det. Med Bredbåndsfonden giver vi virksomheder og borgere med dårlig internet- og mobilforbindelse mulighed for at søge om midler til at dække etableringsudgifterne til bredbåndsforbindelsen. Det er kun ret og rimeligt, at man også i yderområderne får optimale muligheder for en stabil internetforbindelse til gavn for både virksomheder og borgere.

Fonden er fuldt finansieret ved, at vi bruger pengene fra frekvensauktionerne i 2016 og 2019, hvor teleselskaberne byder på de forskellige frekvenser, de bruger til at udrulle deres bredbåndsforbindelser. Derudover ligger vi op til en ’noget-for-noget’-model med mobilselskaberne, der skal sikre fuld mobilforbindelse ved, at teleselskaberne opsætter mobilmaster, der dækker hullerne ind, mod at staten giver en rabat på frekvensafgifter. Vores forslag vil rette op på regeringens laden stå til og vil hjælpe de områder, hvor markedskræfterne har sat ud. Det gør vi, for at sikre et Danmark i balance.

14 januar 2015 15:11 via thomas-danielsen.dk

De såkaldte århundredesstorme er ikke længere århundredestorme. Seneste eksempler er, at vi for anden vinter i træk oplever ødelæggende storme som Bodil i december 2013 og senest stormen Egon i denne…

http://thomas-danielsen.dk/typo3temp/pics/529f39cc63.png
14 januar 2015 15:37 via thomas-danielsen.dk

Debatindlæg bragt i Altinget | By & Bolig den 13. januar 2015.

Af MF Thomas Danielsen, landdistriktsordfører, Venstre

Der er en smuk og vild natur, et frodigt dyreliv og de fleste kan finde den indre ro…

25 november 2014 08:47 via thomas-danielsen.dk

Carsten Hansen må rubbe neglene og få sagsbehandlingen til at overholde fristerne, så lokale aktions grupper ikke skal stå med betydelige økonomiske udeståender. 

http://thomas-danielsen.dk/typo3temp/pics/25e7786467.png

Samråd om strandbeskyttesesloven - september 2014

19 november 2014 17:31 via thomas-danielsen.dk

Miljøministeren Sofie Brosbøll var idag kaldt i samråd af undertegnede for at redegøre for ministerens bureaukratiske linje i forhold til strandbeskyttelsesloven.

http://thomas-danielsen.dk/typo3temp/pics/0e96123c93.png

Fiskeri livedebat: Bjarne Lausten (S) vs. Thomas Danielsen (V)

19 november 2014 17:03 via thomas-danielsen.dk
http://thomas-danielsen.dk/typo3temp/pics/f8f3f165e0.png
14 januar 2015 15:27 via thomas-danielsen.dk

I denne udgave af Krydsfelt fra TV MIDTVEST diskuterer jeg fiskeripolitik med Socialdemokraternes fiskeriordfører Bjarne Laustsen. Se hele udsendelsen her - www.tvmidtvest.dk/indhold/net-tv-tablet-201…

http://thomas-danielsen.dk/typo3temp/pics/e8305d369d.png