Thomas Danielsen

Medlem af Folketinget - valgt i Vestjyllands Storkreds

CV

5. november 2018

Medlem af folketinget siden 2011

 • Folketingets formand for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
 • Energiordfører
 • Klimaordfører
 • Ordfører for færøske anliggender
 • Landdistrikts- og Øordfører


Medlem af:

 • Energi-, forsynings- og klimaudvalget
 • Miljø- og Fødevareudvalget
 • Udvalget for Landdistrikter og Øer
 • Uddannelses- og Forskningsudvalget
 • Europaudvalget
 • Færøudvalget
 • Indfødsretsudvalget
 • Sundheds- og Ældreudvalget


2006-2013: Medlem af Holstebro Byråd

 • Formand for Udvalget for Kultur og Fritid
 • Udvalget for Erhverv og Turisme
 • Social- og Sundhedsudvalget


erhvervserfaring

 • 2007-2011: Bankelev/rådgiver i Sparekassen Holstebro
 • 2000-2004: Lastvognsmekaniker, lærling hos Iveco i Holstebro